Overberg: 0343 - 482297

Lunteren: 0318 - 572773

Vruchtbaarheids begeleiding

Een goede vruchtbaarheid op het bedrijf is van groot belang. De volgende pijlers zijn van belang voor een goed herstel en opstart na het afkalven:

  • Droogstandsmanagement (vitaminen/mineralen)
  • Hygiëne bij afkalven
  • Preventie metabole stoornissen (bijv. melkziekte, slepende melkziekte)
  • Controle op normale cyclus en gezondheid baarmoeder, 40 dagen na afkalven
  • Inseminatie
  • Drachtigheidscontrole (vanaf 35 dagen dracht)

Het is belangrijk om de dieren van een goede voeding te voorzien in de droogstand. Er kunnen problemen zijn in de vitaminen/mineralen balans. Wij kunnen u helpen om via bloedonderzoek dit te verbeteren. Ook de overgangen naar het melkvee rantsoen zijn belangrijk. De pens heeft 3 weken nodig om zich aan te passen aan het rantsoen en deze optimaal te kunnen benutten. Wij proberen samen met u een oplossing te vinden voor vruchtbaarheidsproblemen op uw bedrijf.

Neem contact op