Overberg: 0343 - 482297

Lunteren: 0318 - 572773

Koekompas

Het Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en dier gezondheid. Het Koe-Kompas laat middels een risicoanalyse zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een praktisch instrument om de diergezondheid en dierwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. Zo kunt u als een spin in het Koe-Kompas web aan de juiste touwtjes trekken.

Wat doet de dierenarts tijdens de twee koe-kompas bezoeken?

Het koekompas is een vorm van bedrijfsbegeleiding door de eigen dierenarts bestaande uit twee bezoeken per jaar: Het eerste bezoek: in kwartaal 1 stellen veehouder en dierenarts het koe-kompas op en formuleren samen doelen waaraan de komende maanden wordt gewerkt. Na dit bezoek ontvangt u van de dierenarts een verslag met daarin:

  • koe-kompas
  • scorelijst
  • kort verslag met toelichting op de scores en advies voor optimalisatie

Het tweede bezoek: evaluatiebezoek door de dierenarts in kwartaal 3. Tijdens het onderzoek worden de doelstellingen besproken en adviseert de dierenarts u over door u aangedragen onderwerpen. Er wordt opnieuw een koekompas opgesteld om de verbeteringen in kaart te brengen.

Het koekompas voldoet aan de eisen van een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en daarnaast vervalt bij deelname aan het Koekompas uw PBB verplichting. U kunt zich aanmelden voor deelname aan het Koekompas bij uw eigen melkfabriek. U krijgt vervolgens per E-mail de bevestiging hiervan binnen, net als uw dierenarts, Ida Corbée. Voor vragen kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Na het invullen van een vragenlijst kunt u er vervolgens samen mee aan de slag!

Neem contact op